Genel Hüküm ve Koşullar mediTUR

1. mediTUR tarafından sağlanan hizmetler

mediTUR, hasta ile doktor/klinik/hastane arasında aracı ve ilgili verilerin aktarıcısı olarak hareket eder. Ancak, sözleşme tarafları her zaman hasta ve tıbbi hizmet sunucusudur (doktor/klinik/hastane).

Ayrıca mediTUR, sözleşme tarafları arasındaki ihtilaflarda arabuluculuk yapmayı ve hasta haklarını savunmayı teklif eder.

2. Uçuş ve otel rezervasyonları

mediTUR, tıbbi seyahatinizin bir parçası olarak uygun uçuş ve otel bulmanızda size destek olacaktır. Ancak biz bir tur operatörü değiliz ve bu nedenle size yalnızca tavsiyelerde bulunabiliriz.

Tüm uçuş ve otel rezervasyonları hasta tarafından yapılmalıdır. Buradaki sözleşmeli ortaklar yalnızca hasta ve onun tarafından rezerve edilen ilgili şirkettir.

3. Bir sözleşmenin oluşturulması

Verilerinizi ve resimlerinizi (posta, telefon veya e-posta yoluyla) bize göndererek, bir fiyat teklifiyle ilgilendiğinizi gösteriyorsunuz ve bir teklif hazırlamak için verilerinizi uygun bir tıbbi hizmet sağlayıcıya iletmemiz için bize yetki veriyorsunuz.

Ardından, tıbbi hizmet sağlayıcıdan bizim aracılığımızla bir fiyat teklifi alacaksınız. Bu teklifi yazılı olarak onayladığınız ve ardından bizden bir sipariş onayı aldığınız anda bir sözleşme oluşturulmuş olur.

4. Depozito ve Ödeme

Bizim aracılığımızla bir sağlık hizmeti düzenlemeye karar verdiyseniz, sipariş onayımızı takip eden 5 iş günü içinde mediTUR’a 300 Euro’luk bir depozito ödenmesi gerekmektedir.

Bu depozito doğrudan fiyat teklifinizden düşülecektir. Kalan tutar, tesise vardıktan sonra tedaviden önce ilgili sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından fatura edilecektir.

5. İptal veya Yeniden Rezervasyon

Sözleşme iptalleri veya yeniden rezervasyonlar herhangi bir zamanda yazılı olarak mümkündür, ancak maliyetlerle ilişkilendirilir.

Uçuşlar ve oteller önceden rezerve edilmişse, hizmet sağlayıcı tarafından mediTUR’un hiçbir etkisinin olmadığı ek masraflar ortaya çıkabilir.

Arabuluculuk faaliyetimiz hasta için ücretsiz olsa da, sürücü hizmeti, hastane odaları, personel, ameliyathaneler vb.

Bu nedenle kısa sürede yapılan iptaller, hastanın da katkıda bulunması gereken maliyetler doğurur. Bu iptal masrafları aşağıdaki gibi kademelendirilir:

  • Tedavi randevusundan 30 gün öncesine kadar = 100 Euro
  • Tedavi randevusuna 30 günden az zaman kaldı = 200 Euro
  • Hasta seyahati hiç başlatmıyor ve iptal etmiyor = 300 Euro

Bir sipariş onayından sonra yapılan her yeniden rezervasyon, ön ödemeden 200 Euro tutarında ücretlendirilecektir.

Hasta iptal etmek veya yeniden rezervasyon yapmak isterse, ilgili masraflar yapılan avans ödemesinden mahsup edilecektir. Herhangi bir fark geri ödenecektir.

6. Sorumluluk

Tüm tıbbi ve lojistik hizmetler, özellikle tıbbi müdahaleler, tıbbi tedavi öncesi ve sonrası, ilaç temini, yerinde tercüme, yolcu taşımacılığı ve tıbbi dokümantasyon olmak üzere tıbbi hizmet sağlayıcının (doktor/klinik/hastane) sorumluluğundadır.

Bir aracı olarak mediTUR, yalnızca mediTUR ile müşteri arasındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekten ve dolayısıyla yasal hükümlere göre tıbbi hizmet sağlayıcıların dikkatli seçimi ve sözleşmeden doğan bilgi ifşasından sorumludur.

7. Giriş koşulları

Lütfen, rezerve edilen tıbbi hizmet sağlayıcının ülkesine girerken, gerekli tüm belgelerden kendinizin sorumlu olduğunu ve yolculuğunuza başlamadan önce bunlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerektiğini unutmayın.

Hasta tarafından hazırlık yapılmaması nedeniyle başlanamayan tedaviler, iptal ile aynı maliyetlerle ücretlendirilir.

8. Yargı Yetkisi

Bu sözleşmeden kaynaklanan veya sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar için,

Müşterinin bir tacir, kamu hukukuna tabi bir tüzel kişilik veya kamu hukukuna göre özel bir fon olması, müşterinin Almanya’da genel bir yargı yerinin bulunmaması veya olağan ikamet yerinin Alman Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu kapsamı dışında bir yere taşınması durumunda, sözleşme tarafları münhasır yargı yeri olarak Bayreuth’a sahiptir.

Bu Sözleşme ayrıca haksız fiil iddiaları ve bu Sözleşmenin geçerliliği veya varlığı ile ilgili anlaşmazlıklar için de geçerlidir.